• LNHS2 - Notre ligue!
 • 4 19
  Devils3
  Rampage4
  0 Likes
 • 6 34
  Americans2
  Devils3
  0 Likes
 • 8 46
  Marlies
  Devils
  0 Likes1. Mark Fayne 58
2. Cam Atkinson 54
3. Sam Bennett 35
4. Tom Wilson 25
5. Marco Scandella 13
6. Andrew Ladd 13
7. Jayson Megna 0
8. Leo Komarov 0
9. Scottie Upshall 0
10. Sonny Milano 0
1. Cam Atkinson 14
2. Andrew Ladd 6
3. Sam Bennett 4
4. Mark Fayne 3
5. Tom Wilson 3
6. Marco Scandella 2
7. Barclay Goodrow 0
8. Nate Thompson 0
9. Leo Komarov 0
10. Sonny Milano 0
1. Cam Atkinson 27
2. Mark Fayne 17
3. Andrew Ladd 12
4. Marco Scandella 6
5. Sam Bennett 3
6. Tom Wilson 3
7. Barclay Goodrow 0
8. Nate Thompson 0
9. Leo Komarov 0
10. Sonny Milano 0

1. Cam Atkinson 41
2. Mark Fayne 20
3. Andrew Ladd 18
4. Marco Scandella 8
5. Sam Bennett 7
6. Tom Wilson 6
7. Barclay Goodrow 0
8. Nate Thompson 0
9. Leo Komarov 0
10. Sonny Milano 0
1. Cam Atkinson 16
2. Andrew Ladd 16
3. Mark Fayne 13
4. Michael Cammalleri 9
5. Sam Bennett 8
6. Tom Wilson 7
7. Marco Scandella 3
1. Mark Fayne 22
2. Sam Bennett 18
3. Tom Wilson 18
4. Marco Scandella 16
5. Andrew Ladd 12
6. Barclay Goodrow 0
7. Nate Thompson 0
8. Leo Komarov 0
9. Sonny Milano 0
10. Jared Spurgeon 0

1. Cam Atkinson 6
2. Andrew Ladd 1
3. Sam Bennett 0
4. Mark Fayne 0
5. Barclay Goodrow 0
6. Nate Thompson 0
7. Leo Komarov 0
8. Sonny Milano 0
9. Jared Spurgeon 0
10. Travis Zajac 0
1. Andrew Ladd 0
2. Sam Bennett 0
3. Mark Fayne 0
4. Filip Forsberg 0
5. Barclay Goodrow 0
6. Nate Thompson 0
7. Leo Komarov 0
8. Sonny Milano 0
9. Jared Spurgeon 0
10. Travis Zajac 0
1. Andrew Ladd 2
2. Mark Fayne 1
3. Marco Scandella 1
4. Tom Wilson 1
5. Sam Bennett 0
6. Barclay Goodrow 0
7. Nate Thompson 0
8. Leo Komarov 0
9. Sonny Milano 0
10. Jared Spurgeon 0

1. Cam Atkinson 146
2. Andrew Ladd 38
3. Sam Bennett 32
4. Mark Fayne 31
5. Tom Wilson 27
6. Marco Scandella 14
7. Barclay Goodrow 0
8. Nate Thompson 0
9. Leo Komarov 0
10. Sonny Milano 0
1. Mark Fayne 46
2. Andrew Ladd 6
3. Marco Scandella 6
4. Cam Atkinson 5
5. Tom Wilson 3
6. Sam Bennett 1
7. Barclay Goodrow 0
8. Nate Thompson 0
9. Leo Komarov 0
10. Sonny Milano 0
1. Mark Fayne 33
2. Sam Bennett 32
3. Andrew Ladd 28
4. Tom Wilson 26
5. Marco Scandella 24
6. Cam Atkinson 2
7. Barclay Goodrow 0
8. Nate Thompson 0
9. Leo Komarov 0
10. Sonny Milano 0

1. Alex Stalock 0
2. Pekka Rinne 0
1. Alex Stalock 0
2. Pekka Rinne 0
1. Alex Stalock 0
2. Pekka Rinne 0

1. Alex Stalock 0
2. Pekka Rinne 0
1. Alex Stalock 0
2. Pekka Rinne 0
1. Alex Stalock 0
2. Pekka Rinne 0

1. Alex Stalock 0
2. Pekka Rinne 0
1. Alex Stalock 00:00
2. Pekka Rinne 00:00
1. Alex Stalock 0
2. Pekka Rinne 0

1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
1.
1.

1.
1. 00:00
1.